bazylika-sw-piotraKolumnada ta jest fundacją Aleksandra VII papieża (1661) a dziełem budowniczego Wawrzyńca Bernini, z których każda jest wysoka na 12 stóp. Kolumnada ta jest fundacją Aleksandra VII papieża (1661) a dziełem budowniczego Wawrzyńca Bernini. Na środku tego placu są dwie wspaniałe fontanny, wyrzucające ogromne strumienie wody, sprowadzonej tu kanałem z jeziora Braccianio. Pomiędzy fontannami stoi wielki obelisk 27 metra i 70 centymetra wysoki z jednej sztuki granitu, sprowadzony z Egiptu przez Kaligulę dla ozdoby Watykańskiego cyrku za czasów pogańskich, będącego wówczas w tym miejscu, gdzie jest obecnie zakrystia świętego Piotra. Obalony leżał długo pod gruzami, aż go dopiero Syxtus V papież w roku 1586 kazał tutaj postawić. Spoczywa na czterech metalowych ławach i jest w Rzymie jedynym obeliskiem, który się w całości i bez uszkodzenia zachował.

sofy do salonu

Na jego wierzchu jest umieszczony krzyż. Trzecia to jego służba i zapewne ostatnia. Pierwsza w świątyni egipskiej w Heliopolis. Druga w krwawym Cezarów cyrku, gdzie krwawa łuna, bijąca od męczenników okręconych w smolne wory i płonących jako żywe pochodnie, oświecała jego granitowe ściany.

sofy do salonu